OK.jpg (1)

Veien til Tilgjengelighetsmerket

 

Tilgjengelighetsmerket passer for alle kunst- og kulturaktører - enten man er stor eller liten, institusjon eller organisasjon, festival eller helårsarrangør. For å bli sertifisert må kulturaktøren ha gjennomført opplæring og ha tydelig informasjon om tilgjengelighet på sin nettside. Slik blir man sertifisert:

 1. Gjennomføre opplæring i egen virksomhet i form av kurs fra Norske Kulturarrangører. Kurset har en varighet på ca. tre timer og kan gjennomføres både fysisk og digitalt. Flest mulig fra organisasjonen bør delta på kurset, og følgende roller må minimum gjennomføre opplæringen: daglig leder/leder, ledere og medlemmer av produksjonsteam og andre involvert i avvikling av arrangementer, samt kommunikasjonsansvarlig. Fysiske kurs avholdes hos arrangør.

 2. Kartlegge tilgjengelighet i egen virksomhet og utarbeide handlingsplan med tiltak som kan forbedre tilgjengeligheten. Norske Kulturarrangører bidrar med rådgivning underveis i prosessen.

 3. Informasjon om tilgjengelighet utarbeides og synliggjøres på virksomhetens nettside.

Sertifiseringen skal fullføres innen tre måneder etter gjennomført kurs. Ved behov for mer tid kan dette avtales med Norske Kulturarrangører. 

 

 

Fokusområder i opplæringen

Tilgjengelighetsmerket skal heve bevisstheten hos arrangørene og bidra til bedre informasjon til publikum. Det er ikke alltid mulig å oppfylle alle krav til tilrettelegging, men mye kan gjøres gjennom bevisstgjøring hos arrangørens ansatte og god informasjon om tilgjengelighet på nettsiden og i trykket materiell.

Listen under gir en kort oversikt over de områdene som gjennomgås i opplæringen før tildeling av Tilgjengelighetsmerket.

 

 • Informasjon 
  • God og tydelig informasjon om tilgjengelighet/universell utforming på nettside og i trykket materiell
  • Kart over området, med tilgjengelighetsinformasjon
  • Nettsiden må være universelt utformet og ha responsivt design (lovpålagt fra og med 01.01.2021)
  • Godt synlig kontaktinformasjon 

 

 • Billettbestilling
  • Godt synlig kontaktinformasjon 
  • Godtar ledsagerbevis 
  • Mulighet for å bestille billett og ledsagerbillett på nett

 

 • Trinnfri adgang
  • Trinnfrie uteområder med minst mulig stigning
  • Trinnfri adgang til arrangementene, lokalene, scenen, tribunen, serveringsstedene m.m. 

 

 • HC toaletter 
  • Informasjon om HC toalett
  • HC toalettene er merket av på festivalkart/salkart
  • Toalettet er rent og ryddig, lett tilgjengelig trinnfritt og lett tilgjengelig for rullestolbrukere

 

 • Teleslynge/tolketjeneste – ikke et krav, men viktig å informere om dersom tilbudet finnes
  • Informasjon om teleslynge/tolketjeneste på nettsiden  

 

 • Skilting/merking 
  • Skilting skal være lett å lese og oppfatte, og synlig for stående og sittende 
  • God merking av hindringer

 

 • Sikkerhet 
  • Merkede nødutganger 
  • Plan for evakuering

 

Kom i gang

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Norske Kulturarrangører