Husk at en nettside som ikke er universelt utformet stenger ute 30% av mulige brukere.

Om Tilgjengelighetsmerket

Tilgjengelighetsmerket er en sertifisering for kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangementer.

Tilgjengelighetsmerket skal:

  • Bedre tilgjengeligheten på kulturarenaer for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Tilgjengeliggjøre relevant informasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Synliggjøre kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

Det som er nødvendig for noen, er bra for alle.

Hvorfor satse på tilgjengelighet?

Forskning viser at mennesker med nedsatt funksjonsevne deltar mindre på kulturarrangement på grunn av mangelfull informasjon om tilgjengelighet og usikkerhet rundt hvor godt arrangement er tilrettelagt.

Lov om likestilling- og diskriminering skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte barrierer  for funksjonshemmede og hindre at det skapes nye. Likestilling er uavhengig av funksjonsevne.

  • Like muligheter og rettigheter for alle
  • Økt tilgjengelighet
  • Mer inkluderende
  • Mer lønnsomt for kulturarrangør med flere publikummere og godt omdømme

God tilgjengelighet handler om inkludering, holdningsendring, kompetanseheving, organisasjonsutvikling og omdømmebygging.

 

Tilgjengelighet Kultur-Norge fra Norske KonsertarrangørerVimeo.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Norske Konsertarrangører