Husk at en nettside som ikke er universelt utformet stenger ute 30% av mulige brukere.

Om Tilgjengelighetsmerket

Tilgjengelighetsmerket er en sertifisering for kunst- og kulturaktører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangementer.

Omlag 1/4 av Norges befolkning har en funksjonsnedsettelse. Ved å benytte Tilgjengelighetsmerket når du nye publikumsgrupper og viser at ditt arrangement er tilgjengelig for flere.

Formålet med Tilgjengelighetsmerket er:

  • Bedre tilgjengeligheten på kunst- og kulturarenaer for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Tilgjengeliggjøre relevant informasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Synliggjøre kunst- og kulturaktører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne


Det som er nødvendig for noen, er bra for alle

Forskning viser at mennesker med nedsatt funksjonsevne deltar mindre på kulturarrangementer på grunn av mangelfull informasjon om tilgjengelighet og usikkerhet rundt hvor godt arrangement er tilrettelagt. Lov om likestilling og diskriminering skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte barrierer for funksjonshemmede og hindre at det skapes nye.

  • Like muligheter og rettigheter for alle
  • Økt tilgjengelighet
  • Mer inkluderende
  • Mer lønnsomt for kulturarrangør med flere publikummere og godt omdømme

God tilgjengelighet handler om inkludering, holdningsendring, kompetanseheving, organisasjonsutvikling og omdømmebygging.

 

 

Tilgjengelighet Kultur-Norge fra Norske KulturarrangørerVimeo.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Norske Kulturarrangører