Frivilligheten - tilgjengelig for alle (også de med funksjonsnedsettelser)

Frivilligheten – tilgjengelig for alle

Visste du at arbeidsinnsatsen til frivillige organisasjoner utgjør 142 000 årsverk? Mange av disse er å finne innen arrangementssektoren. I anledning Frivillighetens år gikk vi sammen med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Frivillighet Norge om å sette fokus på at frivilligheten er tilgjengelig for alle. Samarbeidet resulterte i denne kampanjefilmen. I filmen møter du forskjellige mennesker med funksjonsnedsettelser, som forteller om sine festivalopplevelser, både som publikum og frivillig. 

Du kan gjerne bruke kampanjefilmen i egne kanaler.

Bli frivillig

Har du lyst til å engasjere deg som frivillig på et kulturarrangement, men er usikker på om arrangøren har nok fokus på, eller kunnskap om tilrettelegging? Under ser du en oversikt over kulturarrangører som har et bevisst forhold til tilgjengeligheter, og som er sertifisert med Tilgjengelighetsmerket.

Bruk Tilgjengelighetsmerket

Alle som har lyst til å være frivillige skal få mulighet til det. Derfor oppfordrer vil alle arrangører til å gjøre frivilligheten tilgjengelig for alle. Tilgjengelighetsmerket er en sertifisering for kunst- og kulturaktører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangementer. Arrangører kan bruke Tilgjengelighetsmerket som verktøy for å bygge kompetanse og tilrettelegge på sine arrangementer. Frivillige og publikum kan bruke tilgjengelighetsmerket.no for å finne sertifiserte arrangører som har et særskilt fokus på arbeid med tilrettelegging. 

Sertifiserte arrangører

Samarbeidspartnere

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Norske Kulturarrangører