Er hjemmesiden universelt utformet?

Alle hjemmesider rettet mot allmennheten skal være universelt utformet innen 1. januar 2021. Dette kommer tydelig frem i nye retningslinjer for utforming av hjemmesider fra Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).

Hvem skal følge reglene?

Både private og offentlige bedrifter, lag og organisasjoner må følge regelverket. For at reglene skal gjelde, må virksomheten ha et nettsted, applikasjon eller automat (IKT-løsning) som:

 • er rettet mot innbyggere eller kunder i Norge
 • blir brukt til å informere eller tilby tjenester
 • er ny eller vesentlig oppgradert etter 1. juli 2014

Kan du svare ja på alle disse punktene, gjelder reglene for din virksomhet. Reglene gjelder uansett hvor mange ansatte virksomheten har, hva omsetningen er eller hvilken organisasjonsform den har. Det er øverste leder som har ansvaret for at virksomheten følger reglene om universell utforming av IKT.

Hvorfor?

Lovkravet er forankret i Likestilling- og diskrimineringsloven, og skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes.

Fordelene med loven:

 • Mer inkluderende
 • Enklere å bruke
 • Mer mobiltilpasset
 • Synlig for Google
 • Mer lønnsomt for deg

 

Kom videre ved å publisere riktig

Her er fem eksempler på ting du bør passe på selv når du publiserer. Dette er de fem tingene folk oftest bommer på, men som også er enklest å gjøre noe med:

 1. Lenketekst – denne må være meningsbærende, du bør unngå å bare skrive «Les mer.» Skriv helst «Les mer i rapporten om universell utforming av IKT». Da blir det bedre for en som bruker hjelpemiddel for å få siden opplest, for eksempel en med lese- og skrivevansker eller en som er blind. Et opplesingsverktøy (voiceover) eller en skjermleser kan skumme siden slik en seende person gjerne skummer mellom titler og lenker. Men dersom en lenke bare heter "Les mer", vil du ikke kunne vite hva lenken viser til.
 2. Overskrift og liste – dette er enkelt, men likevel ser vi mange som gjør feil her. Du må strukturere teksten din med verktøy i publiseringsløsningen din. Ikke bruk store bokstaver eller fet skrift for å lage overskrift, bruk H1, H2 etc.
 3. Klart språk – Klarspråk er ikke del av minstekrava per nå, men tilsynet råder til å skrive enkelt og forståelig. Les mer på klarspråk.no.
 4. Video – være tekstet eller det må finnes et tekstalternativ publisert nært videoen.
 5. Bilde - Det ligger mange bilder på Internet og ikke alle kan se dem. For at bilder skal være tilgjengelig må det være et tekstlig alternativ som beskriver informasjonen i bildet. Legg derfor inn en alt-tekst når du publiserer bilder.

Vi anbefaler alle medlemmer å gjennomføre e-læringskurs for nettredaktører og skribenter, som tilbys av Digdir, helt gratis. Kurset finnes i en kort og en lang versjon. 

TIL E-LÆRINGSKURS

Det er viktig å vite hva du skal spørre etter når du skal bestille ny nettside, eller oppdatere den eksisterende. Det finnes heldigvis masse nyttig informasjon på www.uutilsynet.no. 

TIL UU.tilsynet.NO

 

Til inspirasjon – enklere digital hverdag

 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Norske Kulturarrangører