OK.jpg (1)

Slik får du Tilgjengelighetsmerket

Tilgjengelighetsmerket passer for alle kulturarrangører enten man er stor eller liten, festival eller helårsarrangør. Søknadsskjema for Tilgjengelighetsmerket finner du nederst på denne siden, eller i menyen ovenfor.

Slik får du Tilgjengelighetsmerket

Alle som ønsker å få Tilgjengelighetsmerket må gjennomføre opplæring i egen virksomhet i form av kurs fra Norske Konsertarrangører. I løpet av kurset skal det utarbeides en tilpasset handlingsplan over tiltak som må gjennomføres for å bli godkjent. Handlingsplanen utarbeides i samråd med kursholder. Informasjon om tilgjengelighet, som samsvarer med de gjennomførte tiltakene, legges ut på virksomhetens hjemmeside. 

Veien til Tilgjengelighetsmerket:

 • Arrangør får kurs og rådgivning for å utarbeide handlingsplan. Kurset som tilbys fra Norske Konsertarrangører varer i fem timer.
  Håndboken Tilgjengelighetshåndboka for kulturarrangører benyttes i opplæringen
 • Arrangør utarbeider handlingsplan med tiltak for bedre tilgjengelighet i samråd med kursholder
 • Arrangør utarbeider tilgjengelighetsinformasjon på hjemmesiden
 • Tilgjengelighetsmerket utdeles


Kriterier

Kriterier for tildeling av Tilgjengelighetsmerket, til kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og god tilrettelegging av arbeidsoppgaver for frivillige med funksjonsnedsettelse. Kriteriene er utarbeidet i tråd med innsatsområdene i Tilgjengelighetshåndboka. Listen under gir en kort oversikt over de områdene som blir sjekket før tildeling av merke.

 • Informasjon 
  • God og tydelig informasjon om tilgjengelighet/universell utforming på nettside og i trykket materiell.  
  • Kart over området, med tilgjengelighetsinfo. 
  • Nettsiden må være universelt utformet og ha responsiv design (Lovpålagt fom 01.01.2021)
  • Lett synlig kontaktinfo. 
 • Billettbestilling
  • Lett synlig kontaktinformasjon 
  • Godtar ledsagerbevis 
  • Mulig å bestille billett og ledsagerbillett på nett. 
 • Trinnfri adgang
  • Trinnfrie uteområder med minst mulig stigning.  
  • Trinnfri adgang til arrangementene, lokalene, scenen, tribunen, serveringsstedene mm. 
  • Informasjon om muligheten for å sitte for de som ikke kan stå lenge. 
 • HC toaletter 
  • Informasjon om at det finnes HC toalett og hvor de er plassert. 
  • HC toalettene er merket av på festivalkaret/salkart. 
  • Lett tilgjengelig, trinnfritt, brukes med rullestol (areal, setehøyde, håndtak, vask) 
  • Toalettet er rent og ryddig 
 • Teleslynge / tolketjeneste – dette er ikke et krav, men viktig å informere om når dere har tilbudet. 
  • Informasjon på nettsiden om teleslynge  
  • Informasjon på nettsiden om tolketjeneste  
 • Skilting/merking 
  • Skiltingen er lett å lese og oppfatte 
  • Skiltingen er plassert lett tilgjengelig og synlig for gående og sittende 
  • God merking av hindringer
 • Sikkerhet 
  • Merket nødutganger 
  • Det er utarbeidet en plan for evakuering

Tilgjengelighetsmerket skal plasseres på virksomhets landingsside og fungere som veien inn til informasjon om tilgjengelighet. For å få merket må kulturarrangør ha gjennomført opplæring og oppfylle kriteriene for tilgjengelighetsmerking. Søknadsskjema for Tilgjengelighetsmerket finner du neders på denne siden, eller i menyen ovenfor.

 

Tilgjengelighetsinformasjon må være synlig på virksomhetens nettside

Nedenfor er en mal for informasjonen som bør være beskrevet på hjemmesiden og ellers i relevant trykket materiell. Det bør det være utfyllende informasjon på hvert enkelt punkt. Hvis noen av punktene ikke er relevante for deg som arrangør, så trenger de ikke å nevnes. Man skiller mellom utendørs- og innendørsarrangement.

Utendørsarrangement

 • Godtar ledsagerbevis
 • Handikaptoalett nær rampe*
 • Teleslynge
 • Tolketjeneste
 • Rampe for rullestol
 • Trinnfritt arrangement
 • God skilting og merking
 • Handikapparkering*
 • Taxiholdeplass*
 • Offentlig transport*
  • Skriv inn avstand fra de ulike adkomstplassene til inngang
 • Mulighet for å sitte evt. ta med egen stol
 • Andre behov (legg inn kontaktinfo)


Utfyllende informasjon på de punktene der det er nødvendig
Legg ut kart over området og merk av *

 

Innendørsarrangement

 • Godtar ledsagerbevis
 • Heis*
 • Handikap toalett*
 • Teleslynge
 • Tolketjeneste
 • Trinnfri adgang
 • God skilting og merking
 • Rullestolplasser*
 • Handikapparkering
  • Taxiholdeplass
 • Offentlig transport
  • Skriv inn avstand fra de ulike adkomstplassene til inngang
  • Andre behov (legg inn kontaktinfo)

Legg til utfyllende informasjon på de punktene der det er nødvendig
Legg ut salkart og merk av *

​ 

Meld deg på vårt nyhetsbrev