Husk at en nettside som ikke er universelt utformet stenger ute 30% av mulige brukere.

Om Tilgjengelighetsmerket

Tilgjengelighetsmerket er en satsning for å bedre tilgjengelighet på kulturarenaer for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og bedre muligheten for å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver. Tilgjengelighetsmerket er et symbol som tildeles kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangementer.

Tilgjengelighetsmerket skal:

  • Tilgjengeliggjøre relevant informasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Synliggjøre kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

- Alle har rett til gode kulturopplevelser. Tilgjengelighet handler om menneskelig mangfold, inkludering og like muligheter til deltakelse for alle. Det som er nødvendig for noen, er bra for alle.

Berit Vordal, Norske Konsertarrangører

 

Hvorfor satse på tilgjengelighet?

Forskning viser at mennesker med nedsatt funksjonsevne deltar mindre på kulturarrangement på grunn av mangelfull tilrettelegging og usikkerhet rundt hvor godt arrangement er tilrettelagt. Lov om likestilling- og diskriminering skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte barrierer  for funksjonshemmede og hindre at det skapes nye. Likestilling er uavhengig av funksjonsevne.

  • Like muligheter og rettigheter for alle
  • Økt tilgjengelighet
  • Mer inkluderende
  • Mer lønnsomt for kulturarrangør med flere publikummere og godt omdømme

Kultursektorens mål er å være tilgjengelig for alle. For å nå det målet må vi bli god på tilgjengelighet. God tilgjengelighet handler om inkludering, holdningsendring, kompetanseheving, organisasjonsutvikling og omdømmebygging.

 

Tilgjengelighet Kultur-Norge fra Norske KonsertarrangørerVimeo.

Meld deg på vårt nyhetsbrev