OK.jpg (1)

Slik får du Tilgjengelighetsmerket

Tilgjengelighetsmerket passer for alle kulturarrangører enten man er stor eller liten, festival eller helårsarrangør. Søknadsskjema for Tilgjengelighetsmerket finner du nederst på denne siden, eller i menyen ovenfor.

Slik får du Tilgjengelighetsmerket

Alle som ønsker å få Tilgjengelighetsmerket må gjennomføre opplæring i egen virksomhet i form av kurs fra Norske Konsertarrangører. I løpet av kurset skal det utarbeides en handlingsplan over de tiltak som må gjennomføres for å utbedre tilgjengeligheten. Informasjon om tilgjengelighet, som samsvarer med de gjennomførte tiltakene, legges ut på virksomhetens hjemmeside. 

 

Veien til Tilgjengelighetsmerket:

 • Arrangør får kurs og rådgivning for å utarbeide handlingsplanen. Kurset varer i tre timer.
  Håndboken Tilgjengelighetshåndboka for kulturarrangører benyttes i opplæringen
 • Arrangør utarbeider handlingsplan med tiltak for bedre tilgjengelighet
 • Arrangør utarbeider tilgjengelighetsinformasjon på hjemmesiden
 • Tilgjengelighetsmerket utdeles


Kriterier

Kriterier for tildeling av Tilgjengelighetsmerket er utarbeidet i tråd med innsatsområdene i Tilgjengelighetshåndboka. Listen under gir en kort oversikt over de områdene som blir sjekket før tildeling av merke.

 • Informasjon 
  • God og tydelig informasjon om tilgjengelighet/universell utforming på nettside og i trykket materiell.  
  • Kart over området, med tilgjengelighetsinfo. 
  • Nettsiden må være universelt utformet og ha responsiv design (Lovpålagt fom 01.01.2021)
  • Lett synlig kontaktinfo. 
 • Billettbestilling
  • Lett synlig kontaktinformasjon 
  • Godtar ledsagerbevis 
  • Mulig å bestille billett og ledsagerbillett på nett. 
 • Trinnfri adgang
  • Trinnfrie uteområder med minst mulig stigning.  
  • Trinnfri adgang til arrangementene, lokalene, scenen, tribunen, serveringsstedene mm. 
  • Informasjon om muligheten for å sitte for de som ikke kan stå lenge. 
 • HC toaletter 
  • Informasjon om at det finnes HC toalett og hvor de er plassert. 
  • HC toalettene er merket av på festivalkaret/salkart. 
  • Lett tilgjengelig, trinnfritt, brukes med rullestol (areal, setehøyde, håndtak, vask) 
  • Toalettet er rent og ryddig 
 • Teleslynge / tolketjeneste – dette er ikke et krav, men viktig å informere om når dere har tilbudet. 
  • Informasjon på nettsiden om teleslynge  
  • Informasjon på nettsiden om tolketjeneste  
 • Skilting/merking 
  • Skiltingen er lett å lese og oppfatte 
  • Skiltingen er plassert lett tilgjengelig og synlig for gående og sittende 
  • God merking av hindringer
 • Sikkerhet 
  • Merket nødutganger 
  • Det er utarbeidet en plan for evakuering

Sertifiserte arrangører får Tilgjengelighetsmerket, som skal være godt synlig på arrangørens hjemmeside. Merket skal synliggjøre informasjon om tilgjengelighet hos arrangøren. For å få merket må kulturarrangør ha gjennomført opplæring og oppfylle kriteriene for tilgjengelighetsmerking. Søknadsskjema for Tilgjengelighetsmerket finner du neders på denne siden, eller i menyen ovenfor.

 

Tilgjengelighetsinformasjon må være synlig på virksomhetens nettside

Nedenfor er et forslag til informasjonen som bør være beskrevet på hjemmesiden og ellers i relevant trykket materiell. Det bør det være utfyllende informasjon på hvert enkelt punkt. Hvis noen av punktene ikke er relevante for deg som arrangør, så trenger de ikke å nevnes. Man skiller mellom utendørs- og innendørsarrangement.

Utendørsarrangement

 • Godtar ledsagerbevis
 • Handikaptoalett nær rampe*
 • Teleslynge
 • Tolketjeneste
 • Rampe for rullestol
 • Trinnfritt arrangement
 • God skilting og merking
 • Handikapparkering*
 • Taxiholdeplass*
 • Offentlig transport*
  • Skriv inn avstand fra de ulike adkomstplassene til inngang
 • Mulighet for å sitte evt. ta med egen stol
 • Andre behov (legg inn kontaktinfo)


Utfyllende informasjon på de punktene der det er nødvendig
Legg ut kart over området og merk av *

 

Innendørsarrangement

 • Godtar ledsagerbevis
 • Heis*
 • Handikap toalett*
 • Teleslynge
 • Tolketjeneste
 • Trinnfri adgang
 • God skilting og merking
 • Rullestolplasser*
 • Handikapparkering
  • Taxiholdeplass
 • Offentlig transport
  • Skriv inn avstand fra de ulike adkomstplassene til inngang
  • Andre behov (legg inn kontaktinfo)

Legg til utfyllende informasjon på de punktene der det er nødvendig
Legg ut salkart og merk av *

Fill out my online form.

 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Norske Konsertarrangører